หน้าที่ของมัคคุเทศก์

  • Post author:
  • Post category:Blog

อาชีพมัคคุเทศก์เปรียบเสมือนฑูตวัฒนธรรม หน้าที่ของมัคคุเทศก์ ก็คือมีหน้าที่พานักเที่ยวเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ และก็จะต้องมีความรู้เพื่อจะสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆของสถานที่นั้นๆ อย่างเช่นเรื่องของ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา การเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมัคคุเทศก์ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และข้อมูลก็จะต้องมีความถูกต้อง ซึ่งมัคคุเทศก์จะสามารถนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และยังเป็นผู้เผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีให้กับถานที่ที่พานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม ซึ่งก็มีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย เพราะถ้าเราพานักเที่ยวไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่ง ก็จะทำให้ที่นั้นๆได้มีรายได้เพิ่มขึ้น หน้าที่ของมัคคุเทศก์ หน้าที่ของมัคคุเทศก์ หลักๆเลยก็คือมัคคุเทศก์จะเป็นคนที่คอยดูแลและให้บริการต่างๆแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเราก็จะต้องคอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดในการเดินทาง ซึ่งเราก็ต้องเป็นคนคอยรับและคอยส่งนักเที่ยวที่สนามบินอีกด้วย จากนั้นเราก็จะพานักท่องเที่ยวของเราไปส่งที่โรงแรม และเราก็จะเป็นคนที่พาพวกเขาเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆ และก็จะบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆด้วย และก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินและความปลอดภัยของทุกๆคน และเราก็ต้องเป็นที่สร้างความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้บรรยากาศมีความสนุกสนาน คุณสมบัติของมัคคุเทศก์…

Continue Readingหน้าที่ของมัคคุเทศก์