You are currently viewing อาชีพที่อาจไม่มีอีกแล้ว

อาชีพที่อาจไม่มีอีกแล้ว

  • Post author:
  • Post category:Blog

เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากกว่าในอดีตมาก มีการประยุกต์นำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนในหลายๆอย่างทำให้มีการลดทอนการว่าจ้างบุคคลที่เป็นมนุษย์ลงไป เนื่องจากการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้สามารถช่วยเรื่องของการเพิ่มความแม่นยำและความแน่นอนในการทำงาน สามารถลดการทำงานที่เกิดจากมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมแม้จะลงทุนสูงในระยะแรกแต่สำหรับระยะยาวถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากเครื่องจักรไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเหมือนมนุษย์สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่หยุดพัก อาจต้องมีการดูแลรักษาซ่อมบำรุงประจำปีบ้าง แต่ค่าใช้จ่ายนั้นก็อาจน้อยเมื่อเทียบกับค่าแรงว่าจ้างมนุษย์ ดังนั้นจึงทำให้มี อาชีพที่อาจไม่มีอีกแล้ว

อาชีพที่อาจไม่มีอีกแล้ว คืองานเจ้าหน้าที่ในโรงงานต่างๆ

แน่นอนว่าเมื่อเครื่องจักรเข้ามามีบทบาทในวงการโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานต่างๆ การเข้ามาทำงานทดแทนมนุษย์นั้นทำให้หน้าที่ที่มนุษย์เคยทำนั้นถูกยกเลิกไปเช่นพนักงานในไลน์ผลิตต่างๆ พนักงานควบคุมดูแลการผลิต และตำแหน่งอื่นๆที่สามารถใช้เครื่องจักรทำแทนได้ เรื่องนี้ค่อนข้างส่งผลกระทบในวงกว้างเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นับหมื่นโรงในประเทศไทยและมีนับล้านโรงงานทั้งหมดในโลกของเรา

การค่อยๆเอาเครื่องจักรเข้ามาแทนที่นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์อย่างเราที่เคยทำงานในโรงงาน เมื่อถูกเลิกจ้างจะทำให้เกิดสภาวะตกงานของคนจำนวนมาก แน่นอนว่านอกจากส่งผลกระทบโดยตรงถึงการดำรงชีวิตของพวกเขาแล้วยังมีแนวโน้มการเกิดปัญหาความขาดแคลนการยากไร้เกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่ปัญหาอาชญากรรมจะเพิ่มมากขึ้นในสังคมด้วย เนื่องจากไม่มีอาชีพหรืออาชีพรองรับมีไม่เพียงพอทำให้ต้องแก่งแย่งกันเพื่อความอยู่รอดในสังคมต่อไป

พลิกโฉมวงการอาชีพเกี่ยวกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

วงการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นั้นถือได้ว่าต้องปรับปรุงรูปแบบการผลิตครั้งใหญ่ ในปัจจุบันสื่อต่างๆถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลคือ สามารถอ่านผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท คอมพิวเตอร์ และสามารถอ่านออนไลน์ได้ทำให้ปัจจุบันแทบไม่ต้องใช้วัสดุที่เป็นกระดาษเลย ทุกคนอ่านหนังสือน้อยลงจนร้านหนังสือแทบจะปิดกิจการกันเลยทีเดียว ทำให้ต้องปรับปรุงประยุกต์สื่อจากสื่อสิ่งพิมพ์เปลี่ยนเป็นในรูปแบบของสื่อดิจิตอลจึงจะอยู่รอด ส่วนการทำป้ายต่างๆอาจจะยังมีอยู่แต่ก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปคาดว่าในอนาคตน่าจะปรับเป็นรูปแบบเป็นการใช้ป้ายไฟแบบดิจิตอลเกือบทั้งหมดเนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบบนหน้าป้ายได้อย่างไม่มีจำกัดและไม่เป็นการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาให้เสียทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรของโลกซึ่งถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างทางการอนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย

งานไปรษณีย์

หนึ่งในอาชีพที่คาดไม่ถึงก็คืองานไปรษณีย์ เราอาจจะคิดว่า ทุกวันนี้เรามีการสั่งของส่งของก็ต้องมีพนักงานส่งของ พนักงานส่งของยังคงมีแต่ในกระบวนการของการคัดแยกขนาดและน้ำหนักสิ่งของหรือการคัดแยกที่อยู่ที่จะจัดส่งพัสดุนั้น ในอนาคตจะมีการนำเครื่องจักรเข้ามาประยุกต์ใช้ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้คนในการคัดแยกอีกต่อไป ส่วนจดหมายคนเราทุกวันนี้แทบไม่ได้ส่งจดหมายแล้วเนื่องจากส่วนมากสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการแชททางช่องทางต่างๆทำให้มีความรวดเร็วและสะดวก จดหมายที่ต้องส่งทางไปรษณีย์ส่วนมากเป็นเอกสารที่เป็นทางการที่เราต้องเก็บตัวเอกสารเอาไว้ ซึ่งส่วนมากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนเป็นส่งทั้งสองทางคือทางอีเมลและทางรูปแบบจดหมายอยู่แล้ว ในอนาคตอาจยกเลิกในรูปแบบจดหมายออกไปหรือหากมีการส่งอยู่จะเป็นการระบุข้อมูลผู้รับผู้ส่งผ่านทางดิจิตอล และไม่จำเป็นต้องมีพนักงานคอยคีย์ข้อมูลให้เหมือนเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป

UFABET1688 เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด